Zákon o energetickej efektívnosti č.321-2014 Z.z., výber ustanovení