Havarijná služba


Hlásenie závad v pracovnom čase :
035/7731 070 - klapka č. 5Havarijná služba po pracovnom čase, počas sviatkov, sobôt a nedieľ od 7:00 do 21:00 hod. a počas pracových dní od 15:00 do 21:00 hod.

Havarijná služba SBD zabezpečuje havarijnú službu len na spoločných rozvodoch vody, plynu, kanalizácii, TÚV a ÚK v mimopracovnom čase v pracovných dňoch, sobotu, nedeľu a počas sviatkov.


 Druh havarijnej služby   Zabezpečuje   Telefón 
Voda, kanalizácie, radiátory p. Izsák (7,30 - 15,30) 0908 401 805
Voda, kanalizácie, radiátory SBD Komárno (v čase od 15,00 do 21,00 hod.) 0908 539 682
Voda, kanalizácie, radiátory p. Mézes (v čase od 7,30 do 15,30 hod.) 0905 831 301
Výťahy ELVY 0905 600 639
Televízne antény Jozef Botlík 0905 388 471
Dodávka el.energie ZEZ 0850 111 555
Dodávka plynu SPP Komárno 0850 111 727
Dodávka tepla COM therm s.r.o.- kotoľňa 0908 617 825
Dodávka vody KOMVak Komárno 0850 777 999
Elektro zariadenie p.Szeles (v čase od 7,30 do 15,30 hod.) 0907 226 059

Slovak